هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تغییر پیش‌فرض‌های دیگران ندارم.