اینقدر دهن‌بین نباشید، اینقدر اتفاقات رو تعمیم ندید. فکت‌ها رو چک کنید. اطمینان بیجا نداشته باشید. ای عزیزانِ همه شهروند-خبرنگار من!