متسفانه، هر شعاری قابلیت این رو داره که بر علیه دهندهٔ خود شعار استفاده بشه. خخخ و اینها.