سقمونیا، معرب اسکامونیا. و به لغت یونانی دوایی است که محموده میگویند و آن عصاره‌ای باشد بغایت تلخ و مسهل صفرا بود.

2015-2016 Mokum.place