نیگا، سولوی گیلمور توی آخر تورش رو، رولینگ استونز گذاشته، پینک فلویدی‌ها یوتیوبش رو بستن بخاطر کپی رایت!