یکی از فوت‌ها اینه که بازیگر رو حتی خارج از کادر، این کاراکتر نگه داری. البته اگر قابلیت قابلی وجود داشته باشه. https://t.co/bH35FF9xsv