مثلن از عجایب توییتر، اینه که برای همدیگه گشت کسره راه میاندازن؛ بعد طرف که میگه اینقدر به استعمار یه زبان دیگه تن ندید رو مسخره میکنند.