حالا باورتون نمیشه، اما یکی به طور غیر مستقیم به من گفت کچلی، حبس بودی. آدم فرهیخته طور، رییس یکی از جشنواره‌هاست الآنا.