آلبومی که دنبالش میگشته رو براش آپلود کردم، لینک دادم. بعد فقط توییت رو فیو زده!
میگم که، نسبت‌ها مهمند. ‎· رفیع