منِ علاف، کروم رو باز میکنه که توییت بنویسه. منِ سرِ کار، میگه کدوم فیلانی کروم رو باز کرد؟