من شهرزاد رو ندیدم، احتمالن هم هیچ‌وقت نبینم. اما مهم‌ترین نکته‌اش برای من، آبسشن نغمه ثمینی با هزار و یک شبه.