تنها جایی که به فیلم‌ها امتیاز میدادم، لترباکسد بود. اون رو هم گذاشتم کنار، چون دیدم وسط فیلم دارم با خودم دعوا میکنم که ۲ یا ۳ یا چهار!