میم میگفت مادربزرگش یه خونه اونجوری داره، «یه حبه قند» رو میگفت.