وقتی میگم «فکر میکنید پدوفیلی اتفاق جدیدیه؟» منظورم این نیست که اتفاق عادیه. اینه که شیوه مواجه شما شتاب‌زده، بدون اطلاع و غیر مسؤولانه‌ست.