من برج عاج رو، به رویکرد ژورنالیست‌های وطنی ترجیح میدم.