در جهان موازی، هدف از توضیحات، گمراهی بیشتر است.

2015-2016 Mokum.place