بابا اینقدر همش نزنین، اون تصویر روی کاور معنای اصطلاحی داره.