مامان عکس انگور‌های حیاط رو گذاشته آواتار تلگرامش، به امید این که من رو گول بزنه برم خونه.