چیزها را از یاد میبرم و این میترساندم. کلمات را گم میکنم، اگرچه مفاهیم را نه. امیدوارم مفاهیم را گم نکنم.

2015-2016 Mokum.place