Avatar for geminorum
مشکل امریکا، زمان ریاست جمهوری ترامپ، ترامپ به عنوان رئیس جمهور نیست؛ ترامپ به عنوان آدمیه که سالها تحقیر شده که از پس ریاست جمهوری برنمیاد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place