Avatar for geminorum
مشکل امریکا، زمان ریاست جمهوری ترامپ، ترامپ به عنوان رئیس جمهور نیست؛ ترامپ به عنوان آدمیه که سالها تحقیر شده که از پس ریاست جمهوری برنمیاد.

2015-2018 Mokum.place