میگم تا حالا یادداشت روزانه کسی رو دیدین که ارجاعاتش رو توضیح داده باشه؟