اسکرین شات نمیذارم، چون اسکرین شات نمیذارم. اما باور کنین روحم هم خبر نداره که ایشون که من رو بلاک کرده اصلن کی هستند؟