مرحوم نه در اسک اف‌ام از کسی سوالی پرسید. نه در روزهای آخر فرفر. نه در تلگرام، نه حضوری، نه تلفنی، نه با واسطه، نه بی واسطه.