چرا باید بعد از پونزده سال تنها زندگی کردن، قبول کردن اینکه دیگه تنهایی سخت باشه؟
حالا سخته یا چی؟ ‎· adomide
تنهایی که سهله، آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد ‎· SaeedTheGiraffe ?
لیترالی، خانواده من پیشم نیستند، حتی توی این شهر هم نیستند. ‎· رفیع