Avatar for geminorum
چرا باید بعد از پونزده سال تنها زندگی کردن، قبول کردن اینکه دیگه تنهایی سخت باشه؟
Comment
حالا سخته یا چی؟ ‎· adomide
Comment
تنهایی که سهله، آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
لیترالی، خانواده من پیشم نیستند، حتی توی این شهر هم نیستند. ‎· رفیع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place