بهش گفت تو خودت روانشناسی خوندی، میدونی مشکلت کجاست. پس چرا اینجوری میکنی؟
یه مساله ایه که بین دانشجوهای پزشکی و روان شناسی و اینا مصطلحه اونم اینه که بدترین بیمار ماهاییم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?