Avatar for geminorum
یاد و خاطره هرولد رو گرامی میداریم که وسط زندگی تلاش میکرد، بفهمه داستان زندگیش کمدیه یا تراژدی.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place