نگرانم؛ قبلن فیسبوک مرجع حل تمام مشکلات مملکت بود، الان مقامش رو به توییتر واگذار کرده.