Avatar for geminorum
در جریان هستید که؟ تحریم گوگل برگشت بعد از چند روز. حتی با شدت بیشتر. منتها نمیبینم کسی صداش دربیاد.
Comment
چرا خب؟ ‎· Myri∂m
Comment
چراش رو من نمیدونم، اینهایی که هی میگفتن ما رفتیم صحبت کردیم برداشتن باید بگن. ‎· رفیع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place