Avatar for geminorum
در جریان هستید که؟ تحریم گوگل برگشت بعد از چند روز. حتی با شدت بیشتر. منتها نمیبینم کسی صداش دربیاد.
Comment
چرا خب؟ ‎· Myri∂m
Comment
چراش رو من نمیدونم، اینهایی که هی میگفتن ما رفتیم صحبت کردیم برداشتن باید بگن. ‎· رفیع

2015-2018 Mokum.place