مامان زنگ زده آمار طلاق فامیل رو میده، از خودم بدم اومد.