یا به عبارت بهتر، مسؤولیت جمع کردن غرورمون از زیر پای دیگران، با خودمونه.

2015-2016 Mokum.place