هنوز داره میخونه، نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل.

2015-2016 Mokum.place