جانب احتیاط آن است که نزدیکانت را مجبور به قضاوت نکنی، وقتی که تو را بهتر از خودت میشناسند.

2015-2016 Mokum.place