این که جورستیکشن کیه یه بحثه، این که حالا واقعن چه کار کرده و عواقبش چیه یه بحث. این هم که کی شیطنت کرده و میکنه هم یه چیز دیگه.