یعنی من میترسم اینستا لایک بزنم، چون بلافاصله بعدش زنگ میزنن.