اصولن آدم باید حسادت‌هاش رو چند وقت به چند وقت ببره تعمیرگاه یه تعویض روغنی، رگلاژی چیزی بکنه. :دی