به قول فلانی، دیگه تهدید‌ها و فرصت‌هایی وجود نداره.