بدون هیچ دلیل خاصی، دوباره میخوام برم تاریخ هنر بخونم. یا اگر فلانی بذاره برم سر کلاسش.