در واقع، کن‌سولوقون جایزه رو به خاطر تلاش توییتر فارسی در رسوندن ترند هر روزش به بالای جدول جهانی، به شهاب حسینی داده.