این که پیچ‌گوشتی چندین و چندساله‌ ژاپنیم رو خراب کردم مهم نیست، این مهمه که چه جوری زورم رسیده که اون رو اینجوری بشکونم!