داشتم توی دلم تمرین میکردم که ازت بد بگم، قاشق رو محکم زدم به دندونم.

2015-2016 Mokum.place