والا من حساب فیک غیر ایرانی زیاد دنبال میکنم، اما فرقشون با فیک‌های وطنی اینه که دیگه هر روز بیانیه صادر نمیکنن. چه سیاسی و چه غیر سیاسی.