اسمایلی خالق ناد‌جی‌اس که یک هو برنامه‌نویسی رو ول کرد، رفت بروکلین که پروفشنال هیپستر بشه.
پروفشنال هیپستر :)))) آی کرینج ون آی هیر د ورد هیپستر :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?