یعنی دارم، چهار اینچ قدیمی. یعنی آنتنش وصل نیست. یعنی مامان‌اینها خیلی وقته اینجا نیومدن.