یکی از بدترین‌هاش، یه اتاق سرور بود،‌ در اعماق زمین. شبیه مقبره‌های اهرام. سینه خیز میچرخیدم بین دستگاه‌ها.