«این جماعت را فقط باید دست انداخت. چند مقالهٔ کانولار نوشتم که هیچ‌کس متوجه نشد، مقاله‌هایی بی‌سروته، هیچ‌کس ایراد نگرفت. …