من الان دارم از ساما انتقادات پروانه‌ای میکنم، به قول محیا :))