اشتباه نشه، من با کمپین خودکشی ممنوع، بیشتر از هر کمپیل مهمل دیگه‌ای همدلی میکنم.

2015-2016 Mokum.place