Avatar for geminorum
«… مردم به‌قدری بدند که باید دائماً تحت کنترل و تهدید به تنبیه باشند و اگر لحظه‌ای آزاد بمانند دیوانه‌وار همه چیز را نابود خواهند کرد.»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place