آدم‌هایی میشناسم که رویکرد اصلی روابط انسانیشون، همیشه این بوده که طرف مقابل پرو نشه. تا حدی که کلن رابطه رو چیزی غیر از این نمیدونند.