ها، جالب‌ترین قسمت پدیده چاووشی برای من، مورف شدنش از یک خواننده زیرزمینی با اشعار ساده به خواننده رسمی و پاپ، با اشعار مولوی بوده.